Εισαγωγή

Αγαπητή Συμμετέχουσα,

Σκοπός της μελέτης είναι η αύξηση της απασχόλησης γυναικών από εθνικές μειονότητες, παρέχοντάς τους τις γνώσεις, τις πρακτικές δεξιότητες και την παροχή συμβουλών που είναι απαραίτητες για την συμμετοχή τους στον κόσμο των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Προσκαλείστε να συμμετάσχετε σε αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα.

Η συμμετοχή είναι εθελοντική.

Τα αποτελέσματα θα συγκριθούν με συμμετέχοντες από έξι άλλες χώρες. Η μεταγενέστερη ανάλυση θα χρησιμοποιηθεί ανώνυμα στις τελικές αναφορές του έργου καθώς και σε άλλα μέσα και δημοσιεύσεις. Το όνομά σας, ο οργανισμός σας και η τοποθεσία σας δεν θα αποκαλυφθούν σε κανένα στάδιο αυτής της διαδικασίας. Μέχρι τη δημοσίευση, μπορείτε να αποφασίσετε εάν θέλετε να αποσύρετε την συμμετοχή σας από αυτήν την έρευνα.

Ο τίτλος αυτού του έργου είναι η Ενδυνάμωση των Γυναικών από τις Εθνικές Μειονότητες μέσω των Κοινωνικών Επιχειρήσεων (EMwoSE). Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για το έργο, μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στον δικτυακό τόπο του έργου στη διεύθυνση http://www.emwose.eu/ Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με  τη συμμετοχή σας ή για περαιτέρω πληροφορίες σχεστικά με το ερευνητικό έργο , μπορείτε να μας στείλετε e-mail απευθείας στο projects@ied.eu

·       Διαβάστε τα παρακάτω έγγραφα πρωτού συμφωνήσετε να συμμετάσχετε στην έρευνα.

·       Τα εννέα καταχωρημένα τμήματα για συζήτηση

·       Η φόρμα συγκατάθεσης


Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με ένα ανεξάρτητο πρόσωπο, επικοινωνήστε με την Μαρία Δαλακούρα, Project Manager, του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στην Λάρισα

Τηλέφωνο: 2410 626943

Email: projects@ied.eu

Με εκτίμηση,

Μαρία Δαλακούρα

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

!!!    Βεβαιωθείτε ότι συμπληρώσατε την απαιτούμενη ερώτηση με τον * για να ολοκληρώσετε την έρευνα.

Επιβεβαιώνω ότι έχω διαβάσει και καταλάβει το Πληροφοριακό Δελτίο για την παραπάνω μελέτη. Εάν έχω ζητήσει διευκρινίσεις ή για περισσότερες πληροφορίες, είχα ικανοποιητικές απαντήσεις.

Ενότητα 1: Δημογραφικές πληροφορίες

!!!    Βεβαιωθείτε ότι συμπληρώσατε την απαιτούμενη ερώτηση με τον * για να ολοκληρώσετε την έρευνα.

Η χώρα σου?

1.1. Τι ηλικία έχετε;

1.2. Θεωρείτε ότι ανήκετε σε κάποια εθνική μειονότητα στον τόπο όπου κατοικείτε σήμερα;

1.2.1. Εάν ναι, σε ποια μειονότητα ανήκετε;

Ενότητα 2: Πληροφορίες για τον Οργανισμό σας

2.1. Ποιο είναι το αντικείμενο του οργανισμού σας;

2.2. Ποιος είναι ο ρόλος σας στον οργανισμό;

2.3. Πόσα άτομα (εργαζομενοι) υπάρχουν στον οργανισμό;

2.4. Πόσοι εθελοντές υπάρχουν στον οργανισμό;

2.5. Σε ποιο τομέα / αγορά απευθύνεται ο οργανισμός σας;

2.6. Αυτός ο τομέας / αγορά ανήκει σε κάποια εθνική μειονότητα στη χώρα στην οποία εργάζεστε;

2.6.1.Εάν "Ναι" σε ποιά εθνική μειονότητα ανήκει;

2.7. 2.7. Συνεργάζεστε με γυναίκες από διαφορετικές εθνικές μειονότητες;

2.7.1 Εάν ναι, παρακαλώ αναφερθείτε περαιτέρω 

2.8. Τι είδους υπηρεσίες παρέχετε στις γυναίκες εθνικών μειονοτήτων;

α 3: Εύρεση απασχόλησης

3.1. Τι συμβουλή θα προσέφερατε σε άλλες γυναίκες που επιθυμούν να επιστρέψουν στο χώρο εργασίας / για να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση / για να βρουν δουλειά;

Ενότητα 4: Δημόσιες Σχέσεις. Θέματα που εισέρχονται στην αγορά

4.1. Ποια ήταν/είναι τα προβλήματα και οι προκλήσεις κατά την είσοδο στην αγορά εργασίας για γυναίκες οι οποίες ανήκουν σε μια εθνική μειονότητα;

4.1.1. Εάν είναι κάποιο άλλο, παρακαλώ αναφερθείτε

4.2. Πώς προωθείτε την επιχείρησή σας;

4.2.1. Εάν είναι κάποιο άλλο, παρακαλώ αναφερθείτε

Ενότητα 5: Εμπόδια & Προκλήσεις

5.1. Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες από εθνικές μειονότητες στον εργασιακό χώρο;

5.2. Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τα ακόλουθα σημεία σχετικά με τις προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι γυναίκες από εθνικές μειονότητες στον εργασιακό χώρο;

Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα

Είσοδος στον επιχειρηματικό τομέα

Οικονομικά (επιχειρηματικό σχέδιο / μοντέλο, χρηματοοικονομική παιδεία κ.λπ.)

Κοινωνικά (χαμηλή ευαισθητοποίηση του κοινού, κοινωνική ένταξη κ.λπ.)

Θεσμικά (έλλειψη προσωπικού με εμπορική διάθεση)

Πολιτιστικά (συμπεριφορές, πεποιθήσεις και προσδοκίες στην αγορά κ.λπ.)

Ψυχολογικά (έλλειψη αυτοπεποίθησης, έλλειψη αυτοεκτίμησης κ.λπ.)

Άλλο

5.2.1. Εάν είναι κάποιο άλλο, παρακαλώ αναφερθείτε

Ενότητα 6: Δεξιότητες / επαγγελματισμός / προσόντα - (προσωπικά χαρακτηριστικά, πολιτιστικά πλεονεκτήματα, εκπαίδευση)

6.1. Παρακαλείστε να ταξινομήσετε από 1-10  δεξιότητες / ικανότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για τις γυναίκες που σχηματίζουν εθνικές μειονότητες για να δουλέψουν στην επιχείρηση με το 1 να είναι το σημαντικότερο και το 10 να είναι το λιγότερο σημαντικό;

1- το 1 να είναι το σημαντικότερο
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-το 10 να είναι το λιγότερο σημαντικό

6.1.1 Οργανωτικές δεξιότητες

6.1.2.Ερευνητικές δεξιότητες

6.1.3. Ηγετικές δεξιότητες

6.1.4. Επικοινωνιακές δεξιότητες

6.1.3. 6.1.5 Διαπολιτισμικές δεξιότητες

6.1.6. Δεξιότητες καινοτομίας

6.1.7. Επιχειρηματικές δεξιότητες

6.1.8 Τεχνολογικές δεξιότητες

6.1.9 Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων

6.1.10. Άλλο

6.1.2. Εάν είναι κάποιο άλλο, παρακαλώ αναφερθείτε

6.2. Σε ποιο τομέα πιστεύετε ότι υπάρχουν κενά στις δεξιότητες των γυναικών από εθνικές μειονότητες στο χώρο εργασίας;

6.3. Σε πέντε χρόνια από τώρα, βλέπετε αυτά τα κενά να είναι τα ίδια;

6.3.1. Εάν Ναι/Όχι, Παρακαλώ εξηγείστε με ποιους τρόπους

6.3.2. Εάν είναι "κάποιο άλλο", Παρακαλώ εξηγείστε με ποιους τρόπους

Ενότητα 7: Συνεργασία /Δικτύωση

7.1. Η επιχείρησή σας /οργανισμός σας συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις, πρακτορεία, ινστιτούτα;

7.1.1 Εάν ναι, με ποιον συνεργάζεστε / εργάζεστε μαζί;

7.1.1.1. Εάν είναι κάποιο άλλο, παρακαλώ αναφερθείτε

7.1.2. Εάν ναι, έχετε προβλήματα με την συνεργασία ή τις συνεργασίες;

7.1.2.1. Εάν "Ναι", Τι είδους προβλήματα έχετε;

7.2. Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ότι τα ακόλουθα ζητήματα είναι προκλήσεις που αντιμετωπίζει μια γυναίκα εθνικής μειονότητας όταν εργάζεται στην επιχείρηση;

Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα

Πολιτισμικά εμπόδια

Παροχή παιδικής φροντίδας

Θέματα χρηματοδότησης

Θέματα στέγασης

Επικοινωνιακά προβλήματα/γλωσσικές δυσκολίες

Άλλο

7.2.1. Έάν είναι κάποιο άλλο,  παρακαλώ αναφερθείτε

7.3. Παρέχει ο οργανισμός σας υποστήριξη και καθοδήγηση για γυναίκες από εθνικές μειονότητες;

7.3.1 Εάν ναι, παρακαλώ επεκταθείτε

7.4. Ποια ιδρύματα έχουν προσφέρει υποστήριξη στην ίδρυση / ανάπτυξη του οργανισμού σας;

7.4.1.  Εάν είναι κάποιο άλλο, παρακαλώ αναφερθείτε

Ενότητα 8: Κριτήρια επιτυχίας

8.1. Έχετε συμβουλές για (επίδοξες) γυναίκες οι οποίες είναι κοινωνικές επιχειρηματίες;

8.1.1. Εάν ναι, παρακαλώ αναφερθείτε περαιτέρω 

Ενότητα 9: Επιχειρηματικές δεξιότητες γυναικών από εθνικές μειονότητες

9.1. Κατά την άποψή σας, ποιες μελλοντικές ανάγκες / δεξιότητες κατάρτισης απαιτούνται για την πρόοδο των γυναικών από εθνικές μειονότητες στον εργασιακό χώρο;

-Παρακαλείσθε να ταξινομήσετε τις ακόλουθες δηλώσεις από 1-10 με το 1 να είναι το πιο σημαντικό και το 10 να είναι το λιγότερο σημαντικό. . Δεν συμπεριλαμβάνονται όλες οι δηλώσεις.

-"Οι γυναίκες από εθνικές μειονότητες θα επωφεληθούν από την κατάρτιση / επαγγελματική ανάπτυξη στην/στον ..."

1-το 1 να είναι το πιο σημαντικ
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10- το 10 να είναι το λιγότερο σημαντικό

9.1.1.   Αναγνώριση άδικων κοινωνικών θεμάτων

9.1.2. Προσδιορισμό επιχειρηματικών ευκαιριών

9.1.3. Έμπνευση αλλαγής μέσω συμμετοχής

9.1.4. Επικοινωνία (προσωπική και διαπροσωπική)

9.1.5 Δημιουργικότητα και Καινοτομία

9.1.6. Καθορισμό στρατηγικών στόχων

9.1.7. Ανάλυση δεδομένων

9.1.8. Διαχείριση έργου

9.1.9. Διαχείριση και ηγεσία

9.1.10 Επίλυση προβλημάτων

9.1.11. Λήψη αποφάσης

9.1.12. Διαχείριση των ανθρώπινων πόρων

9.1.13. Μάρκετινγκ

9.1.14. Οικονομική διαχείριση

9.1.15. Διαχείριση κινδύνου

9.1.16. Δημιουργία δικτύων / συνεργασία

9.1.17. Πληροφορία της τεχνολογίας

9.1.18. Κατανόηση των πολιτισμικών διαφορών στο χώρο εργασίας

9.1.19. Ανήκει στην εθνική μειονότητα ως πλεονέκτημα

9.1.20. Άλλο

9.2. Εκτός από την παραπάνω λίστα, αν νομίζετε ότι υπάρχουν "Άλλες" εκπαιδευτικές ανάγκες / δεξιότητες που απαιτούνται για να προχωρήσουν οι γυναίκες από εθνοτικές μειονότητες στο χώρο εργασίας, παρακαλώ διευκρινίστε.


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ!


Βεβαιωθείτε ότι συμπληρώσατε την απαιτούμενη ερώτηση με τον * για να ολοκληρώσετε την έρευνα.

 

Εάν δεν απαντήσετε σε μια απαιτούμενη ερώτηση, δεν θα μπορείτε να υποβάλετε την έρευνα μέχρι να απαντήσετε στην ερώτηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις.

Αφού ολοκληρώσετε όλες τις απαιτούμενες ερωτήσεις, κάντε κλικ στο κουμπί "BİTTİ / FINISH" παρακάτω για να υποβάλετε την έρευνα.