Εισαγωγή

Αγαπητή Συμμετέχουσα,

Σκοπός της μελέτης είναι η αύξηση της απασχόλησης γυναικών από εθνικές μειονότητες, παρέχοντάς τους τις γνώσεις, τις πρακτικές δεξιότητες και την παροχή συμβουλών που είναι απαραίτητες για την συμμετοχή τους στον κόσμο των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Προσκαλείστε να συμμετάσχετε σε αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα.

Η συμμετοχή είναι εθελοντική.

Τα αποτελέσματα θα συγκριθούν με συμμετέχοντες από έξι άλλες χώρες. Η μεταγενέστερη ανάλυση θα χρησιμοποιηθεί ανώνυμα στις τελικές αναφορές του έργου καθώς και σε άλλα μέσα και δημοσιεύσεις. Το όνομά σας, ο οργανισμός σας και η τοποθεσία σας δεν θα αποκαλυφθούν σε κανένα στάδιο αυτής της διαδικασίας. Μέχρι τη δημοσίευση, μπορείτε να αποφασίσετε εάν θέλετε να αποσύρετε την συμμετοχή σας από αυτήν την έρευνα.

Ο τίτλος αυτού του έργου είναι η Ενδυνάμωση των Γυναικών από τις Εθνικές Μειονότητες μέσω των Κοινωνικών Επιχειρήσεων (EMwoSE). Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για το έργο, μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στον δικτυακό τόπο του έργου στη διεύθυνση http://www.emwose.eu/ Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με  τη συμμετοχή σας ή για περαιτέρω πληροφορίες σχεστικά με το ερευνητικό έργο , μπορείτε να μας στείλετε e-mail απευθείας στο projects@ied.eu

·       Διαβάστε τα παρακάτω έγγραφα πρωτού συμφωνήσετε να συμμετάσχετε στην έρευνα.

·       Τα εννέα καταχωρημένα τμήματα για συζήτηση

·       Η φόρμα συγκατάθεσης

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με ένα ανεξάρτητο πρόσωπο, επικοινωνήστε με την Μαρία Δαλακούρα, Project Manager, του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στην Λάρισα

Τηλέφωνο: 2410 626943

Email: projects@ied.eu

Με εκτίμηση,

Μαρία Δαλακούρα

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

!!!    Βεβαιωθείτε ότι συμπληρώσατε την απαιτούμενη ερώτηση με τον * για να ολοκληρώσετε την έρευνα.

Επιβεβαιώνω ότι έχω διαβάσει και καταλάβει το Πληροφοριακό Δελτίο για την παραπάνω μελέτη. Εάν έχω ζητήσει διευκρινίσεις ή για περισσότερες πληροφορίες, είχα ικανοποιητικές απαντήσεις.

Ενότητα 1: Δημογραφικές πληροφορίες

!!!    Βεβαιωθείτε ότι συμπληρώσατε την απαιτούμενη ερώτηση με τον * για να ολοκληρώσετε την έρευνα.

Η χώρα σου?

1.1. Τι ηλικία έχετε;

1.2 Σε ποια χώρα γεννηθήκατε;

1.3 Σε ποια χώρα διαμένετε επί του παρόντος;

1.4 Θεωρείτε ότι ανήκετε σε κάποια εθνική μειονότητα στον τόπο όπου κατοικείτε σήμερα;

1.4.1. Εάν ναι, σε ποια μειονότητα ανήκετε;

1.5 Πόσο καιρό βρίσκεσαι σε αυτή τη χώρα;

1.6 Ποια γλώσσα μιλάτε στο σπίτι;

1.7 Τι άλλες γλώσσες μιλάτε;

1.8 Ποιο είναι το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης σας;

Ενότητα 2: Πληροφορίες για τον Οργανισμό σας

2.1 Τι περιγράφει καλύτερα την επιχείρηση σας;

2.1.1 Εάν είναι κάποιο άλλο, παρακαλώ αναφερθείτε

2.2. Πόσα χρόνια βρίσκεστε σε αυτήν την επιχείρηση;

2.3 Εάν είστε μετανάστης - πόσο καιρό ήσασταν στη χώρα προτού αποκτήσετε απασχόληση / δημιούργησετε αυτήν την επιχείρηση;

2.4 Έχετε εργαστεί σε κάτι παρόμοιο;

2.5. Ποια είναι τα καθήκοντα σας σε αυτόν τον οργανισμό; (Επιλέξτε τις επιλογές που σας καλύπτουν)

2.5.1. Εάν είναι κάποιο άλλο, παρακαλώ αναφερθείτε

2.6 Πόσα άτομα απασχολούνται στην επιχείρηση σας;

2.7. Πόσοι εθελοντές απασχολούνται στην επιχείρηση σας;

2.8. Ποια είναι η καλή υπηρεσία της επιχείρησή σας;

2.9. Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζετε κατά την εργασία σας στην επιχείρηση;

2.9.1. Εάν είναι κάποιο άλλο, παρακαλώ αναφερθείτε

Ενότητα 3: Εύρεση απασχόλησης

3.1 Πως βρήκατε απασχόληση/ξεκινήσατε την επιχείρηση σας;

3.2. Τι συμβουλή θα προσέφερατε σε άλλες γυναίκες που επιθυμούν να επιστρέψουν στο χώρο εργασίας / για να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση / για να βρουν δουλειά;

3.3. Ποιοι είναι οι κίνητροι παράγοντες για να ξεκινήσετε ή να εργαστείτε σε αυτήν την επιχείρηση;

3.3.1 Εάν είναι κάποιο άλλο, παρακαλώ αναφερθείτε

Ενότητα 4: Εμπόδια και προκλήσεις

4.1. 4.1. Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τα παρακάτω στοιχεία σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε στον οργανισμό σας;

Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα

Είσοδος στον επιχειρηματικό τομέα

Οικονομικά (επιχειρηματικό σχέδιο / μοντέλο, χρηματοοικονομική παιδεία κ.λπ.)

Κοινωνικά (χαμηλή ευαισθητοποίηση του κοινού, κοινωνική ένταξη κ.λπ.)

Θεσμικά (έλλειψη προσωπικού με εμπορική διάθεση)

Πολιτιστικά (συμπεριφορές, πεποιθήσεις και προσδοκίες στην αγορά κ.λπ.)

Ψυχολογικά (έλλειψη αυτοπεποίθησης, έλλειψη αυτοεκτίμησης κ.λπ.)

Άλλο

4.2. Ποια εμπόδια, αν υπάρχουν, αντιμετωπίζετε στον οργανισμό σας ως αποτέλεσμα μιας γυναίκας από μια εθνική μειονότητα;

Ενότητα 5: Δεξιότητες / επαγγελματισμός / προσόντα (προσωπικά γνωρίσματα, πολιτιστικά πλεονεκτήματα, εκπαίδευση)

5.1. Έχετε διεξαγει ανάλυση των υφιστάμενων δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται για να ανοίξετε μια επιχείρηση;

5.1.1. Εάν ναι, ποια ήταν τα ευρήματα;

5.2. Παρακαλείστε να ταξινομήσετε από 1-10 ποιες δεξιότητες / ικανότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για τις γυναίκες που σχηματίζουν εθνικές μειονότητες για να δουλέψουν στην επιχείρηση με το 1 να είναι το σημαντικότερο και το 10 να είναι το λιγότερο σημαντικό;

1- το 1 να είναι το σημαντικότερο
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-το 10 να είναι το λιγότερο σημαντικό

5.2.1 Οργανωτικές δεξιότητες

5.2.2.Ερευνητικές δεξιότητες

5.2.3. Ηγετικές δεξιότητες

5.2.4. Επικοινωνιακές δεξιότητες

5.2.3. Διαπολιτισμικές δεξιότητες

5.2.6. Δεξιότητες καινοτομίας

5.2.7. Επιχειρηματικές δεξιότητες

5.2.8 Τεχνολογικές δεξιότητες

5.2.9 Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων

5.2.10. Άλλο

5.2.10.1 Εάν είναι κάποιο άλλο, παρακαλώ αναφερθείτε

5.3. Πού και πώς αποκτήσατε αυτές τις δεξιότητες;

5.3.1. Εάν είναι κάποιο άλλο, παρακαλώ αναφερθείτε

Ενότητα 6: Συνεργασία / Δικτύωση

6.1. Η επιχείρησή σας /οργανισμός σας συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις, πρακτορεία, ινστιτούτα;

6.1.1 Εάν ναι, με ποιον συνεργάζεστε / εργάζεστε μαζί;

6.1.1.1. Εάν είναι κάποιο άλλο, παρακαλώ αναφερθείτε

6.1.1.2 Εάν ναι, έχετε προβλήματα με την συνεργασία ή τις συνεργασίες;

6.2. Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ότι τα ακόλουθα ζητήματα είναι προκλήσεις που αντιμετωπίζει μια γυναίκα εθνικής μειονότητας όταν εργάζεται στην επιχείρηση;

Διαφωνώ απόλυτα
Διαφωνώ
Ούτε διαφωνώ, ούτε συμφωνώ
Συμφωνώ
Συμφωνώ απόλυτα

Πολιτισμικά εμπόδια

Παροχή παιδικής φροντίδας

Θέματα χρηματοδότησης

Θέματα στέγασης

Επικοινωνιακά προβλήματα/γλωσσικές δυσκολίες

Άλλο

6.2.1. Άλλο (παρακαλώ αναφερθείτε)

6.3.Λάβατε κάποια υποστήριξη και καθοδήγηση κατά την ίδρυση της επιχείρησης σας ή όταν ξεκινήσατε την απασχόληση;

6.3.1 Εάν ναι, μπορείτε παρακαλώ να αναφέρετε που και πως λάβατε αυτήν την υποστήριξη;

6.4. Ποια ιδρύματα έχουν προσφέρει υποστήριξη στην ίδρυση / ανάπτυξη του οργανισμού σας;

6.4.1.Παρακαλώ αναφερθείτε

6.5. Τι υποστήριξη προσφέρουν αυτά τα ινστιτούτα;

6.5.1.Εάν είναι κάποιο άλλο, παρακαλώ αναφερθείτε

Ενότητα 7: Επιχειρηματικές δεξιότητα για γυναίκες από εθνικές μειονότητες

7.1. Κατά την άποψή σας, ποιες μελλοντικές ανάγκες / δεξιότητες κατάρτισης απαιτούνται για την πρόοδο των γυναικών από εθνικές μειονότητες στον εργασιακό χώρο;

-Παρακαλείσθε να ταξινομήσετε τις ακόλουθες δηλώσεις από 1-10 με το 1 να είναι το πιο σημαντικό και το 10 να είναι το λιγότερο σημαντικό. . Δεν συμπεριλαμβάνονται όλες οι δηλώσεις.

-"Οι γυναίκες από εθνικές μειονότητες θα επωφεληθούν από την κατάρτιση / επαγγελματική ανάπτυξη στην/στον ..."

1-το 1 να είναι το πιο σημαντικ
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10- το 10 να είναι το λιγότερο σημαντικό

7.1.1.   Αναγνώριση άδικων κοινωνικών θεμάτων

7.1.2. Προσδιορισμό επιχειρηματικών ευκαιριών

7.1.3. Έμπνευση αλλαγής μέσω συμμετοχής

7.1.4. Επικοινωνία (προσωπική και διαπροσωπική)

7.1.5 Δημιουργικότητα και Καινοτομία

7.1.6. Καθορισμό στρατηγικών στόχων

7.1.7. Ανάλυση δεδομένων

7.1.8. Διαχείριση έργου

7.1.9. Διαχείριση και ηγεσία

7.1.10 Επίλυση προβλημάτων

7.1.11. Λήψη αποφάσης

7.1.12. Διαχείριση των ανθρώπινων πόρων

7.1.13. Μάρκετινγκ

7.1.14. Οικονομική διαχείριση

7.1.15. Διαχείριση κινδύνου

7.1.16. Δημιουργία δικτύων / συνεργασία

7.1.17. Πληροφορία της τεχνολογίας

7.1.18. Κατανόηση των πολιτισμικών διαφορών στο χώρο εργασίας

7.1.19. Ανήκει στην εθνική μειονότητα ως πλεονέκτημα

7.1.20. Άλλο

7.2. Εκτός από την παραπάνω λίστα, αν νομίζετε ότι υπάρχουν "Άλλες" εκπαιδευτικές ανάγκες / δεξιότητες που απαιτούνται για να προχωρήσουν οι γυναίκες από εθνοτικές μειονότητες στο χώρο εργασίας, παρακαλώ διευκρινίστε.

Αν είστε πρόθυμοι να παρέχετε μια συνέντευξη σχετικά με την εμπειρία σας ως γυναίκα η οποία είναι Κοινωνική επιχειρηματίας και ανήκει σε κάποια εθνική μειονότητα παρακαλώ στείλτε μήνυμα στο email που δόθηκε στην εισαγωγική ενότητα

"Εάν είστε ο διευθυντής / ιδρυτής της επιχείρησης, παρακαλώ συνεχίστε την έρευνα

Ενότητα 8: Δημόσιες Σχέσεις. Θέματα που εισέρχονται στην αγορά

8.1. Εάν ξεκινήσατε μια επιχείρηση, ποια ήταν τα προβλήματα και οι προκλήσεις κατά την είσοδο στην αγορά;

8.1.1 Εάν είναι κάποιο άλλο, παρακαλώ αναφερθείτε

8.2. Πώς προωθείτε την επιχείρησή σας;

8.2.1. Εάν είναι κάποιο άλλο, παρακαλώ αναφερθείτε

Ενότητα 9: Κριτήρια επιτυχίας

9.1. Είναι επιτυχημένη η επιχείρηση σας;

9.1.1 Εάν ναι, παρακαλώ εξηγήστε με ποιον τρόπο

9.2.Υπάρχουν επίσημα κριτήρια επιτυχίας για τη δική σας επιχείρηση;

9.2.1.Εάν ναι, μπορείτε να αναφερθείτε συγκεκριμένα;

9.3. Πώς συμβάλλει η επιχείρησή σας στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής;

9.4. Έχετε συμβουλές για άλλους (επίδοξους) γυναίκες κοινωνικούς επιχειρηματίες;

9.4.1. Εάν ναι, μπορείτε να αναφερθείτε συγκεκριμένα;

9.5. Πως βλέπετε τον εαυτό σας επαγγελματικά, στα επόμενα 5-10 χρόνια από τώρα;

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ!


Βεβαιωθείτε ότι συμπληρώσατε την απαιτούμενη ερώτηση με τον * για να ολοκληρώσετε την έρευνα.

 

Εάν δεν απαντήσετε σε μια απαιτούμενη ερώτηση, δεν θα μπορείτε να υποβάλετε την έρευνα μέχρι να απαντήσετε στην ερώτηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις.

Αφού ολοκληρώσετε όλες τις απαιτούμενες ερωτήσεις, κάντε κλικ στο κουμπί "BİTTİ / FINISH" παρακάτω για να υποβάλετε την έρευνα.